Projektipäällikkö Satakuntaan

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Se osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen. Diakin kampukset sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa ja noin 250 työntekijää. 

 Haemme Diakin Porin-kampukselle Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hankkeeseen

projektipäällikköä 

Määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2021–31.12.2023.

 Hankkeen päätavoitteena on edistää vastaanottokeskukseen rekisteröityneiden hakijoiden työllistymistä sekä tukea heitä työllistäviä työnantajia pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteet saavutetaan antamalla turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua tarvitseville yksilöllistä ja/tai ryhmämuotoista tukea työnhaussa, kertomalla heille suomalaisen työelämän pelisäännöistä, tukemalla työnantajia työntekijän perehdytyksessä ja työsuhteen aikana sekä vahvistamalla työntekijän ammatillista suomen tai englannin kielen osaamista. Diak toimii hankkeen päätoteuttajana ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö osatoteuttajana. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.  

Projektipäällikkönä vastaat

 • koko hankkeen johtamisesta, maksatuksista ja raportoinnista sekä näiden lähettämisestä rahoittajalle aikataulun mukaisesti
 • työnantajille tarjottavasta tuesta
 • turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakevien työllistymistä koskevan yhteistyön selkeyttämisestä Satakunnassa
 • hankkeen englannin ja/tai suomen kielen opetuksesta ja kielitaitotason kartoituksesta
 • yhteyshenkilönä toimimisesta rahoittajaan päin ja tarpeen mukaan muutoshakemusten tekemisestä
 • hankkeen ohjausryhmän toiminnasta esittelijänä ja sihteerinä
 • hankeviestinnästä ja hankkeen tiedottamisesta työnantajille yhdessä hankeviestinnän asiantuntijan kanssa
 • yhteistyön koordinoinnista yhteistyökumppanien kanssa
 • artikkelien kirjoittamisen koordinoinnista ja osallistut myös kirjoitustyöhön

Sinulla on 

 • kielten opettajan pätevyys (pääaine esim. venäjä, englanti tai suomi)
 • kokemusta maahanmuuttajien työllistymisen tukemisesta
 • kokemusta monitoimijaisen hankkeen johtamisesta, hallinnosta ja verkostoyhteistyöstä
 • hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot 
 • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa 
 • eduksi luetaan venäjän/ukrainan kielen taito

Tarjoamme sinulle moninaisen, innostuneen ja ammattitaitoisen organisaation tuen, välittävän työyhteisön ja hyvän perehdytyksen tehtävään. Pääset osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työtehtävät koetaan merkityksellisiksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Suvi Äärilä, puh. 358 50 505 6960, ti 28.6. klo 10–11 ja ke 3.8. klo 13–14 tai sähköpostitse: suvi.aarila@diak.fi.

Haethan tehtävään viimeistään 7.8. 


Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (yksityinen) *
Sähköpostiosoite *

Hakijan perustiedot

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sukupuoli *


Kansalaisuus *
Tutkinnot ja koulutukset
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Suoritetut tutkinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suorituksen laajuus op Oppilaitos Suoritusmaa
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Muut koulutukset
Koulutuksen nimi Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suoritettu laajuus op Koulutuksen järjestäjä
Työsuhdehistoria

Aiemmat työsuhteet

Työnantaja Tehtävänimike Työsuhde alkoi (pvm) Työsuhde päättyi (pvm) Nykyinen voimassa oleva työsuhde Työskentelyn kesto Työtehtävät
Aikaisempi työkokemus alalla
Esimieskokemus

Haettavaan tehtävään liittyvät kysymykset

Kerro lisää työkokemuksestasi, koulutuksestasi sekä itsestäsi. Kerro myös miksi haet juuri tätä tehtävää.
Milloin voit aloittaa tehtävässä?
Palkkatoive
Liitteet: CV ja mahdollinen hakemuskirje
Mistä sait tiedon työpaikasta ?