Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän

 

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. saamenkielisen ja -kulttuurin mukaisen vapaa-ajan toiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa ja saamelaisnuorille kohdistetun nuorten vapaa-ajantoiminnan kiertueen suunnittelu ja toteuttaminen. Työ alkaa 15.8.2022 /tai sopimuksen mukaan ja kestää 4 kk.

 

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii proojeektpargee pargo

Proojeektpargee pargoid kuleh il. sämikielâlii já -kulttuur miäldásii rijjâääigi tooimâ ovdedem oovtâstpargoost nuorâiraađijn já säminuoráid uáivildum nuorâi rijjâäigitooimâ päikkikudij koskâsii jođo vuávám já olášuttem. Pargo álgá 15.8.2022 /tâi sopâmuš mield já pištá 4 mp.

 

Sámediggi almmuha ohcan láhkai mearreáigásaš prošeaktabargi doaimma

 

Prošeaktabargi bargguide gullá ee. sámegielat ja -kultuvrra mieldásaš astoáiggedoaimma ovddideapmi ovttasbarggus nuoraidráđiin ja sámenuoraide čujuhuvvon nuoraid astoáiggedoaimma gierdomátkki plánen ja ollašuhttin. Bargu álgá 15.8.2022 /dahje soahpamuša mielde ja bistá 4 mb.

 

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuâj

Projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuõjju kool jm. sääʹmǩiõllsa da -kulttuur meâldla pååđääiʹj tåimmʼmõõžž  ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid puõttlõsttum nuõri pååđäiʹǧǧtåimmʼmõõžž jođđi plaanummuš da čõõđtummuš. Tuâjj älgg 15.8.2022 /leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 4 mp.

 


Hakijan perustiedot

Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Käytettävissä alkaen *
Hakemusta saa säilyttää (kk)

Liitteet

CV ja vapaamuotoinen hakemus