Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viran.

Hakuaika on päättynyt 30.4.2022.