Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Hakuaika on päättynyt.