Öppen ansökan

På Snellman gör vi vårt bästa, det har vi gjort och det vill vi fortsätta med. Vi gör sådan mat som vi själva vill äta och vi arbetar ständigt för att utveckla den finländska livsmedelsproduktionen.

För att nå våra mål behöver vi hjälp, ensamma kommer vi inte långt. Kanske just du är den vi söker till vårt växande Snellman-team?


Sökandes grunduppgifter
Efternamn *
Förnamn *
Tilltalsnamn
Telefon *
E-post *
Ansökan får sparas ( tid i månader)
Anställningsform

Arbetstidsform


Arbeten som är speciellt intressantaArbete som är speciellt intressant
Bolag som intresserar *


Arbetsorter jag kan tänka mig

Personuppgifter
Födelsedatum
Kön
Modersmål
Annat modersmål, vilket?
Medborgarskap
Annat medborgarskap, vilket?
Hemadress
Gatuadress
Postnummer
Ort

Examina och examensinriktade studier

Examensnivå Examens namn Läroanstalt Huvudämne/inriktning Examensår (eller uppskattat) Tilläggsinformation Primär examen

Andra utbildningar och studier

Kurs/utbildningsnamn Arrangör Startdatum Slutdatum Ytterligare information

 

Jag har erlagt följande:Annat, vad? T.ex. Olika certifikat inom ICT

Arbetslivserfarenhet

Företag / arbetsgivare Befattning / Jobbtitel Startdatum Slutdatum Jobbeskrivning

Språkkunskap

Språk Kompetensnivå Tilläggsinformation

Varför skulle du vara en lämplig person till vårt företag?
Specialkunnande
Referenser och deras kontaktinformation
LinkedIn profil (länk)
Var fick du uppgifter om den lediga tjänsten?
CV och fritt formulerad ansökan

Löneanspråk (€)

Sekretesspolicy, registrering av CV

Samtycke gällande hantering av personuppgifter

Härmed ger du ditt samtycke till att vilket som helst bolag som ingår i Snellmankoncernen och dess dotterbolag, får hantera dina personuppgifter i samband med registreringen av ditt CV och enligt vad som nedan anges. 

Syftet med registreringen

Bolagen inom Snellmankoncernen hanterar dina personuppgifter i följande syften:

-för att ge ytterligare uppgifter t.ex. om lediga tjänster 

- i samband med rekryterings- och urvalsprocessen; och/eller

- till annat som är relaterat till ovannämnda syften

Uppgifternas tillgänglighet 

Bolagen inom Snellmankoncernen hanterar de personuppgifter du själv ger ett bolag inom koncernen. Dina personuppgifter kan överlåtas även till andra stater inom de europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller utanför det, t.ex. till Sverige.

Känsliga uppgifter

En del av de uppgifter du ger kan klassas som känsliga i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) och EU:s direktiv 95/46. Du ger härmed Snellman-bolagen rätt att hantera dylika uppgifter för ovannämnda syften.

Lagring av personuppgifter

I samband med registreringen av ditt CV lagras de uppgifter du ger av Snellman-bolagen enligt ditt eget val i antingen 6 eller 12 månader.

Du kan när som helst kontakta Snellmankoncernen och begära att dina personuppgifter raderas, ifall du vill att uppgifterna inte längre lagras.

I fall du inte samtycker till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med vad som nämnts ovan, kan du inte registrera ditt CV.