Öppen ansökan / Avoin hakemus

Sparbankerna är människonära och ansvarsfulla arbetsgivare. I vår verksamhet betonas de lokala aspekterna, kundnärheten och en kontinuerlig personalutveckling. Vi sätter värde på var och en som individ och expert inom sitt eget arbete. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du trivs och kan utveckla din egen kompetens genom hela karriären.

Säästöpankit ovat ihmisläheisiä ja vastuullisia työnantajia. Toiminnassamme korostuu paikallisuus, asiakasläheisyys ja henkilöstön jatkuva kehittäminen. Arvostamme jokaista yksilönä ja oman työnsä asiantuntijana. Tarjoamme sinulle työpaikan, jossa viihdyt ja jossa voit kehittää omaa osaamistasi läpi koko työuran. Mukavaa, että olet kiinnostunut liittymään osaavaan joukkoomme! Täytä avoin hakemus alla.


Sökandes basuppgifter
Efternamn *
Förnamn *
Födelsetid *
Gatuadress *
Postnummer *
Postanstalt *
Mobilnummer *
E-postadress *
Länk till profil i Linkedin
Varför vill du jobba i Sparbanken? *
Vilka uppgifter är du intresserad av? *
Vad kan du? *
Vad vill du uppnå? *
Vilken utbildningsnivå har du? *
På vilka språk kan du betjäna kunder? *Vilken av följande specialexamina i branschen har du tagit?


Hur många år har du jobbat i finansierings- och försäkringsbranschen?
Löneanspråk
Ansökan kan sparas i (månader) *
Lägg till din fritt formulerade ansökan och CV här