Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijän tehtävän

Hakuaika on päättynyt. Ohcanáigi lea nohkan.