Spontanansökan

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Telefonnummer *
Anställningsform

Arbetsuppgifter/avdelning av intresse


Möjliga placeringsorter


Till förfogande från och med *
CV & personligt brev
Antal månader innan ansökan raderas *

Personuppgifter / Personal data
Födelsedatum /Date of Birth
Kön / Gender
Modersmål / Mother tongue
Kontaktuppgifter / Contact information
Adress / Address
Postnummer / ZIP code
Ort / City
Land / Country

Examina / Degrees

Skola-universitet / School-university Examensnivå / Degree level Examenstitel / Degree title Huvudämne / Major Examensår / Graduation year Ytterligare information / More info

Arbetslivserfarenhet / Work experience

Arbetsgivare / Employer Jobbtitel / Job title Tillträdesdatum / Starting date Slutdatum / Ending date Jobbeskrivning / Job description
Länk till LinkedIn / Link to LinkedIn
CV & personligt brev / CV and personal letter
Var/hur hittade du vår annons? / Where/how did you find our ad?
Om du valt annan media, specificera / Please specify, if you chose other media

Beskriv kortfattat varför vi borde välja just dig till denna befattning / Please describe briefly why you are the right person for this position

Löneanspråk / Salary requrement