Osa-aikainen projektikoordinaattori Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeeseen

Haemme ESR-rahoitteiseen Hyvinvointia korkeakouluopintoihin - hankkeeseen Oulun-kampukselle

osa-aikaista projektikoordinaattoria

määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.9.2020 – 31.12.2021.  

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallinnoimassa hankkeessa päätavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäistä opinnoista putoamista. Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelurytmiä tukevia ja pudokkuutta ehkäiseviä toimenpiteitä ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoilla.

Tuki jakaantuu kaksitasoisesti: 1) ennalta ehkäisevä tuki aloittaville opiskelijoille ja 2) intensiivinen tuki niille opiskelijoille, joiden riski pudota opintojen ulkopuolelle on tunnistettu. Hankkeessa rakennetaan opiskelijalähtöinen korkeakoulun toimintamalli. Kehittämistoimenpiteet mallinnetaan siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen määrättyjen työpakettien toteuttamisesta. Tehtäviin kuuluu osahankkeen maksatus- ja seurantatietojen toimittaminen hankkeen päätoteuttajalle sovitun aikataulun mukaisesti sekä linkkinä toimiminen oppilaitoksen, osatoteuttajien, oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Tehtävissään projektikoordinaattori vastaa Diakin Oulun toimipisteeseen tulevan hiljaisen tilan suunnittelun koordinoinnista ja toteutuksesta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Projektikoordinaattori osallistuu hankekonsortion yhteisiin kokouksiin/työpajoihin, hankeviestintään, arviointiin ja julkaisun työstämiseen.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta ohjaus- ja opetustyöstä sekä olet projektihallinnan ja -koordinoinnin osaaja, jolla on sosiaalityön ja viestinnän asiantuntemusta. Sinulla on kokemusta opiskelijahyvinvoinnin ja opetuksen kehittämisestä.  Arvostamme palvelumuotoiluosaamista ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 

Projektikoordinaattorin työn sijoittuminen hankeajalle:

- vuonna 2020 n. 70 % kokoaikaisesta työajasta

- vuonna 2021 n. 80 % kokoaikaisesta työajasta

Lisätietoja tehtävästä saat kehityspäällikkö Sari Vilmingolta ke 5.8. klo 10 - 12 ja to 6.8. klo 13 – 15.  Haethan tehtävään 12.8.2020 mennessä.

 


Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (yksityinen) *
Sähköpostiosoite
Tietojani saa säilyttää (kk) *

Hakijan perustiedot

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sukupuoli *


Kansalaisuus *
Tutkinnot ja koulutukset
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Suoritetut tutkinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suorituksen laajuus op Oppilaitos Suoritusmaa
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Muut koulutukset
Koulutuksen nimi Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suoritettu laajuus op Koulutuksen järjestäjä
Työsuhdehistoria

Aiemmat työsuhteet

Työnantaja Tehtävänimike Työsuhde alkoi (pvm) Työsuhde päättyi (pvm) Nykyinen voimassa oleva työsuhde Työskentelyn kesto Työtehtävät
Aikaisempi työkokemus alalla
Esimieskokemus

Haettavaan tehtävään liittyvät kysymykset

Kerro lisää työkokemuksestasi, koulutuksestasi sekä itsestäsi. Kerro myös miksi haet juuri tätä tehtävää.
Milloin voit aloittaa tehtävässä?
Palkkatoive
Liitteet: CV ja työnäytteet
Mistä sait tiedon työpaikasta ?