Koulutuspalaute

Koulutuksen alkupäivä *
Koulutuksen nimi *
1. Tavoitteeni ja odotukseni koulutukselle
2. Tilaisuus vastasi odotuksiani *
3. Koitko saaneesi koulutuksesta uutta tietoa? *
4. Koulutuksen mielenkiintoisin/hyödyllisin luento oli
5. Koitko, että koulutuksen opit ovat sovellettavissa käytäntöön? *
6. Mistä aiheista toivoisit koulutusta jatkossa?
7. Muuta palautetta tilaisuudesta