Avoin työhakemus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa halukkuutesi työllistyä  Nauhalle. Kerro mahdollisimman tarkasti itsestäsi ja osaamisestasi, niin otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä.  Toimimme usealla eri paikkakunnalla, joten määrittele myös, missä juuri Sinä haluaisit työskennellä.

Jos sinulla on palkkatukioikeus, Sanssi-kortti, tai haet paikkaa uudelleen koulutukseen tms. kerrothan myös nämä tiedot.

Huomioithan, että otamme yhteyttä vain, jos meillä on juuri Sinun koulutustasi ja kokemustasi vastaava työ tarjolla. Hakemuksesi kuitenkin tallentuu sähköiseen järjestelmäämme, joten riittää, että täytät lomakkeen yhden kerran. Mukava, kun on olet kiinnostunut meistä! T. Nauhan rekrytiimi.


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Käytettävissä alkaen (p.k.vvvv) *
Hakemusta saa säilyttää myös muita hakuja varten.
Ensisijaisesti kiinnostavat työtehtävät
Haettu työsuhteen muoto

Työaikamuoto


Liitteet
Kuva
CV ja vapaamuotoinen hakemus

1. Kaikille yhteiset osaamiset
 
Nykytila
Nykytila
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
Kehittymistavoite vuoden sisällä
Kehittymistavoite vuoden sisällä
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
Lisätiedot Osaamiseni osaajahaussa julkaistavaksi
Osaamiseni osaajahaussa julkaistavaksi
1 - Aloittelija
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä / En osaa, mutta pitäisi osata./ Kielen alkeiskurssi käyty
 
2 - Perusosaaja
Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty
 
3 - Ammattilainen
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä/ Useamman vuoden työkokemus/ Asiantuntemusta opastaa muita/ Aktiivinen peruskielitaito
 
4 - Erityisasiantuntija
Erinomainen osaaminen, asiantuntija/ Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa/ Pitkä kokemus/ Asiantuntemusta opettaa aihetta/ Valmentaja/ Äidinkielen tasoinen kielitaito
 
  1 2 3 4        
Yhteiset tietojärjestelmät ja ohjelmistot
       
Tekstinkäsittely
   
Taulukkolaskenta
   
Esitysgrafiikka
   
Kuvankäsittely
   
Julkaisujen laatiminen
   
Sähköpostiohjelma
   
Sähköinen kalenteriohjelma
   
Toiminnanohjausjärjestelmä
   
Internet/Intranet
   
Laatukäsikirja
   
Sympa HR
   
Henkilökohtaiset valmiudet
       
Kirjallinen ilmaisutaito
   
Suullinen ilmaisutaito
   
Kiireensietokyky
   
Ongelmanratkaisukyky
   
Palautteenantokyky
   
Palautteen vastaanottaminen, palautteensietokyky
   
Organisointikyky
   
Oma-aloitteisuus
   
Tarkkuus ja täsmällisyys
   
Vuorovaikutustaidot
   
Joustavuus
       
Fyysinen jaksaminen
   
Henkinen jaksaminen
   
Muutoksen sietokyky
   
Työaikajoustavuus
   
Yksinäisen työn sietokyky
   
Tiimityöskentelyvalmiudet
   
Oman osaamisen ja työn kehittäminen
       
Itsearviointivalmiudet
   
Jatkokoulutusvalmiudet ja -halukkuus
   
Tiedonhankintavalmiudet
   
Toimintatapojen kehittämisvalmiudet
   
Työnkiertovalmiudet ja -halukkuus
   
Uudistumiskyky
   
Annetun ohjeistuksen sisäistäminen ja hyödyntäminen
   
Johtamis- ja esimieskokemus
       
Ihmisten johtamistaidot
   
Työsuhdeasioiden tuntemus
   
Yleinen esimieskokemus
   
Oman organisaation tuntemus
       
Oman organisaation vision tuntemus
   
Oman organisaation strategian tuntemus
   
Oman organisaation palveluiden tuntemus
   
Oman organisaation eri yksiköiden tuntemus
   
Yhteistyötahojen tuntemus
   
Kilpailijoiden tuntemus
   
Asiakaspalvelu ja -tuntemus
       
Asiakkaiden tuntemus
   
Asiakaspalvelutilanteen hallinta
   
Asiakaspalveluhenkisyys omassa työssä
   
Asiakkaiden tarpeiden tunnistamisvalmiudet
   
Asiakkaiden ongelmien ratkaisemisen valmiudet
   
Asiakaspalautteen hankintavalmiudet
   

2. Kielitaito
 
Nykytila
Nykytila
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
Kehittymistavoite vuoden sisällä
Kehittymistavoite vuoden sisällä
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
Lisätiedot Osaamiseni osaajahaussa julkaistavaksi
Osaamiseni osaajahaussa julkaistavaksi
1 - Aloittelija
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä / En osaa, mutta pitäisi osata./ Kielen alkeiskurssi käyty
 
2 - Perusosaaja
Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty
 
3 - Ammattilainen
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä/ Useamman vuoden työkokemus/ Asiantuntemusta opastaa muita/ Aktiivinen peruskielitaito
 
4 - Erityisasiantuntija
Erinomainen osaaminen, asiantuntija/ Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa/ Pitkä kokemus/ Asiantuntemusta opettaa aihetta/ Valmentaja/ Äidinkielen tasoinen kielitaito
 
  1 2 3 4        
Suomi
   
Ruotsi
   
Englanti
   
Venäjä
   
Ranska
   
Saksa
   
Espanja
   
Viro
   
Muu kielitaito, mikä?
   

3. Esimiestyö ja johtaminen
 
Nykytila
Nykytila
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
Kehittymistavoite vuoden sisällä
Kehittymistavoite vuoden sisällä
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
Lisätiedot Osaamiseni osaajahaussa julkaistavaksi
Osaamiseni osaajahaussa julkaistavaksi
1
Olen aloittelija, minulla ei vielä ole näyttöjä osaamisesta käytännön työssä. / En osaa, mutta pitäisi osata. / Kielen alkeiskurssi käyty.
 
2
Olen perusosaaja. Tunnen asian. Minulla on perusvalmiuksia selviytyä tehtävästä työssäni. Osaan avustettuna soveltaa osaamista. Joudun harkitsemaan suoritustani ja tarvitsen joskus opastusta. / Peruskurssi käyty.
 
3
Selviydyn osa-alueesta itsenäisesti. Hallitsen tehtävään liittyviä kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. / Useamman vuoden työkokemus. / Asiantuntemusta opastaa muita. / Aktiivinen peruskielitaito.
 
4
Erinomainen osaaminen, asiantuntija. / Hallitsen tehtävään liittyviä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Pystyn kehittämään asiaa. / Pitkä kokemus. / Asiantuntemusta opettaa aihetta. / Valmentaja. / Äidinkielen tasoinen kielitaito.Tyhjä vastaus tulkitaan:

En osaa, enkä koe tarvitsevani osaamista millään tavalla nyt tai tulevaisuudessa. En koe osaamisen kuuluvan minulle millään tavalla
 
  1 2 3 4        
Talousosaaminen esimiestyössä
       
Tuloslaskelman ja taseen tulkinta
   
Kustannus- ja katelaskelmaosaaminen
   
Budjetin laadinta- ja seurantaosaaminen
   
Hinnoittelun perusteiden tuntemus
   
Esimiesvalmiudet
       
Oman työn ja ajankäytön suunnitteluosaaminen
   
Työnmittausmenetelmäosaaminen
   
Työtekniikoiden ja prosessien kehittämisvalmiudet
   
Tavoitteiden määrittely ja viestiminen alaisille
   
Työn organisointi- ja tehtävien delegointiosaaminen
   
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän jalkauttaminen
   
Työnohjaus
   
Työsuojeluasiat ja riskitekijöiden tunnistaminen
   
Alaisten tukeminen ja kannustaminen
   
Säännöllinen palautteen antaminen
   
Palautteen vastaanottokyky
   
Ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen
   
Henkilöstön motivointitaidot
   
Kehityskeskusteluosaaminen
   
Palkitsemisosaaminen
   
Rekrytointiprosessin tuntemus
   
Työsopimuksen tekeminen
   
Perehdytysosaaminen
   
Kurinpidolliset toimenpiteet
   
Työsuhteen päättäminen
   
Henkilöstöhallinto
       
Henkilöstöpolitiikan tuntemus ja toteuttaminen
   
Henkilöstötilinpäätöksen laadinta
   
Työlainsäädännön ja työehtosopimuksen perusteet ja paikalliset sopimukset
   
Työterveyssopimukset
   
Ergonomia
   
Henkilöstön koulutustarpeiden tunnistaminen
   
Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja organisointi
   

Henkilökohtaiset tiedot
Syntymäaika (p.k.vvvv) *
Sukupuoli
Äidinkieli
Muu äidinkieli, mikä?
Kotiosoite
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Muut koulutukset ja opinnot
Koulutus Lisätiedot Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm
Työkokemus
Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Muuta
Erityisosaamiset
Suosittelijat
Mitä kautta kuulit tehtävästä?

Palkkamuoto
Palkkatoive €
Palkkatoivomuksen lisätiedot