Asiantuntija Sivistys+-projektiin

Täydennäthän tähdellä merkityt pakolliset kentät huolellisesti ja liität mukaan hakemuksesi ja cv:si.

Uusi 1.1.2020 käynnistynyt Sivistys+-projekti etsii asiantuntijaa edistämään sivistystä koskevaa keskustelua etenkin koulutus- ja opetusalan sekä vapaan sivistystyön toimijoiden parissa. Vastaat myös projektin hankkeiden ja tapahtumien konseptoinnista.    

Tehtävä alkaa 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 30.6.2022 saakka.

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoimme yhteiskunnan muutoksia, selvitämme kehitysvaihtoehtoja, teemme kokeiluja, kehitämme toimintamalleja ja tuomme ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. Ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen. 

 

Lomakkeella annettuja tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimi *
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Hakemusta saa säilyttää myös muita hakuja varten.

Säilytämme kaikkia hakemuksia kuusi kuukautta

Liitteet

Kotiosoite / Hemadress

Lähiosoite / Gatuadress
Postinumero / Postnummer
Postitoimipaikka / Postanstalt

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot / Examina och examensinriktade studier

Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto

Muut koulutukset ja opinnot / Andra utbildningar och studier

Koulutus Lisätiedot Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm

 Työkokemus / Arbetserfarenhet

Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Haettavaan tehtävään liittyvä työkokemus (vuosina) / Arbetserfarenhet anknuten till tjänsten (år) *

Kielitaito / Språkkunskaper

Kieli /Språk Osaamistaso / Kunskapsnivå Lisätiedot (muu kieli) / Tilläggsuppgifter (annat språk)

Liitteet / Bilagor

CV ja vapaamuotoinen hakemus / CV och fritt formulerad ansökan

Erityisosaamiset / Specialkunskaper

Suosittelijat / Referenser

Muuta / Annat


Palkkatoive € / Löneönskemål

*