Määräaikainen projektityöntekijä

Hakuaika on päättynyt maanantaina 1.7.2019

Ohcanáigi lea nohkan mánnodaga 1.7.2019

Uuccâmäigi lii nuuhâm vuossaargâ 1.7.2019

Ooccâmäiʹǧǧ lij puuttâm vuõssaarǥ 1.7.2019