Chefredaktör

Hej, ansökstiden till tjänsten som chefredaktör har tyvärr löpt ut och det går inte längre att lämna

in en ansökan. Du är välkommern att söka igen nästa gång vi har en ledig befattning.