Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävän

Ohcanáigi lea nohkan.

Uuccâmäigi lii nuuhâm.

Hakuaika on päättynyt.