Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koulutussihteerin viran

Ohcanáigi lea nohkan.

Uuccâmäigi lii nuuhâm.

Hakuaika on päättynyt.