Saamelaiskäräjät hakee hallintosihteerin sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Hakuaika on päättynyt.