Lugupeetud tööotsija

Soovid kuuluda Adveni meeskonda? Sul on võimalus jätta siia oma andmed, et saakisme sobiva ametikoha tekkimisel Sinuga ühendust võtta.


Põhiandmed
Perekonnanimi *
Eesnimi *
Telefoninumber *
E-posti aadress *
Eelistatud tööTöökoormus

Positsioonid, millest olen eelkõige huvitatud
Töö, millest olen eelkõige huvitatud
Töövaldkond, millest olen peamiselt huvitatud
Organisatsiooni info
Tööpiirkond
Manused
Foto
Minu sooviavaldust võib hoida alles (kuudes)
Kustutamise kuupäev

Muud põhiandmed (täida soovi korral)
Sünnikuupäev
Emakeel
Muu emakeel?
Elukoha aadress
Linn

Haridus

Hariduse andmed
Haridus Eriala nimetus Õppeasutus Spetsialiseerumine Lõpetamise aasta (või eeldatav) Lisainformatsioon Kraad

 

Muud läbitud koolitused
Kursuse nimi Koolitusfirma Algusaeg Lõppaeg Lisainformatsioon
Keel Rääkimine Kirjutamine Lugemine Lisainfo

 

Eelnevad töökogemused
Ettevõte/tööandja Ametikoht/ametinimetus Töötamise algus Töötamise lõpp Töö kirjeldus
Miks just sina peaksid sobima meie juurde tööle?
Muu
Pädevused
Soovitused
LinkedIn viide
Millise kanali kaudu kuulsid Advenist?
CV ja kaaskiri