Saamelaiskäräjät hakee hallintosihteerin sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Ohcanáigi lea nohkan.

Uuccâmäigi lii nuuhâm.

Hakuaika on päättynyt.