Tutkija, analytiikka / Data analytics researcher

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.
Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

Haemme joukkoomme
data-analytiikan/koneoppimisen tutkijaa
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Aloitusaika on sopimuksen mukaan.

Tehtävään kuuluu tietotekniikan soveltava tutkimustoiminta yhteistyössä yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Pääasiallinen toimipaikka sijaitsee kampuksellamme Pasilassa, mutta tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta koti- ja ulkomailla.

Tutkija ideoi uutta ja rakentaa käytännön yrityselämää hyödyntäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, joille hakee sekä kotimaista että ulkomaista hankerahoitusta. Tehtävän varsinaisiin vastuisiin kuuluu TKI-hankkeiden valmistelua, käynnistämistä ja toteutusta, omaa julkaisutoimintaa sekä aktiivista verkottumista koti- ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi tehtävään voi kuulua myös opetuksen kehittämistä tai opetusta.

Edellytämme:
• soveltuvaa tohtorin tai lisensiaatin tutkintoa
• tutkimusosaamista ja näyttöä tutkimusprojektien rakentamisesta ja vetämisestä
• itseohjautuvuutta, joustavuutta ja hyviä organisointi- sekä projektinhallintataitoja
• erinomaista esiintymis- ja kommunikointitaitoa
• yhteistyötaitoja ja joustavuutta
• innostusta kehittyä ja uudistua

Arvostamme:
• näyttöjä data-analytiikan ja tekoälytekniikoiden soveltamisesta käytännössä
• menestystä tutkimus- ja kehittämishankkeista, rahoituksen hakemisesta ja tieteellisestä julkaisemisesta

Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Työsuhteen ehtojen osalta noudatamme yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Head of R&D Timo Kaski, p. +358 294471500, timo.kaski@haaga-helia.fi.

Hae tehtävää viimeistään 30.11.2020. Liitä hakemukseesi CV.

****

Haaga-Helia University of Applied Sciences trains professionals for business and services through education, research and development. Our fields of education are business, hotel, restaurant and tourism management, information technology, journalism, business service solutions and languages, sports management and vocational teacher education. We have about 650 members of staff and about 11 000 students.

Now we are looking for
data analytics / machine learning researcher
for a permanent employment. Start is according to agreement.

The task includes applied research in information technology in cooperation with companies and other research organizations. The main office is located on our campus in Pasila, but the task requires travel readiness nationally and internationally.

The researcher innovates and builds research and development projects that benefit business life, for which he applies for both domestic and international project funding. The actual responsibilities of the task include preparation, launch and implementation of RDI projects, own publishing activities and active networking with domestic and international partners. In addition, the task may also include development of education or teaching.

We require:
• an appropriate doctoral or licentiate degree
• research expertise and evidence of building and leading research projects
• self-direction, flexibility and good organizational and project management skills
• excellent presentation and communication skills
• collaboration skills and flexibility
• enthusiasm to develop and innovate

We appreciate:
• evidence of the practical application of data analytics and artificial intelligence technologies
• success in research and development projects, funding applications and scientific publication

We offer a dynamic and international environment, an enthusiastic work atmosphere and excellent opportunities for self-development. We comply with a collective agreement for private education.

For more information please contact Head of R&D Timo Kaski, tel. +358 29 447 1500, timo.kaski@haaga-helia.fi.

Apply by November 30, 2020. Please include CV in your application.


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelin *
Sähköposti *
Käytettävissä alkaen *
Hakemusta saa säilyttää (kk) *
Kuva

Syntymäaika *
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sukupuoli *
Kansalaisuus *
Muu kansalaisuus
Maanosa (kansalaisuudeltaan ei-suomalaiset)

Tietosuojaselosteemme mukaisesti henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tässä selosteessa kuvattuun tarkoitukseen. Täyttämällä ja lähettämällä hakulomakkeen annan luvan käsitellä hakulomakkeessa antamiani tietoja hakuprosessiin liittyen. Tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan tästä.

Hyväksyn, että antamani tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. *

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot

Tutkintoaste Tutkinnon suoritusmaa Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Muut merkittävät opinnot ja kurssit

Työkokemus

Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Erityisosaamisesi hakemaasi tehtävään liittyen
Mistä sait tiedon työpaikasta / Haaga-Heliasta työnantajana?
CV ja vapaamuotoinen hakemus
Suosittelijat

Kielitaito

Palkkatoive (€)
Palkkatoivomuksen lisätiedot