Projektipäällikkö Oulun Prikka -hankkeeseen

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Se osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen. Diakin kampukset sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa ja noin 250 työntekijää.

Haemme nyt Oulun Prikka -hankkeeseen

projektipäällikköä

määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.9.2019–31.8.2020.

Oulun Prikka -hankkeessa kehitetään yhteistyönä eri toimijoiden kanssa uudenlaista palvelukonseptia hävikkiruoan hyödyntämiseen. Tavoitteena on luoda osallisuutta vahvistava ja syrjäytymistä ehkäisevä malli, jossa tuetaan heikoimmassa asemassa olevien toimintakykyä, osallisuutta ja työllistymistä sekä pyritään pois eriarvoistavista ruuan jakamisen käytännöistä. Päämääränä on kehittää hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä palvelu.

Oulun Prikka -esiselvityshanke toteutetaan Oulun kaupungin alueella yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen, Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin kanssa. Diak vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeen sidosryhmiä voivat olla mm. kaupunki, seurakunnat, järjestöt, asukastuvat, jakeluverkosto, elintarviketeollisuus ja ruoka-apua tarvitsevat kuntalaiset.

Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnoinnista, koordinoinnista ja tiiviistä yhteistyöstä hankkeen toisen osatoteuttajan (Oulun diakonissalaitos) sekä sidosryhmien kanssa. Tehtävän ytimessä on selvitykseen ja mallintamiseen tarvittavan materiaalin kokoaminen, aineiston analyysi sekä varsinaisen Oulun Prikka -mallin tuottaminen.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat hankkeen viestintä ja näkyvyyden varmistaminen, erilaisten yhteistyötapaamisten ja työpajojen toteuttaminen sekä hankkeen tuloksien arviointi ja jalkauttaminen.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta projektien onnistuneesta läpiviemisestä. Sinulla on käytännöllinen työtapa sekä kokemusta osallisuutta vahvistavien ja syrjäytymistä ehkäisevien työmenetelmien hyödyntämisestä. Tehtävässä tarvitset hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintäosaamista myös sosiaalisessa mediassa. Eduksi katsotaan kokemus ja osaaminen diakoniasta, hävikkiruuan hyödyntämiseen tähtäävästä kehittämisestä sekä ruuan jakelupalvelussa toimimisesta.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen tehtävän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota ja saat käyttöösi modernit työvälineet ja -tilat.

Haethan tehtävään 19.8.2019 mennessä.
Lisätietoja tehtävästä antaa hanketoimintapäällikkö Sari Vilminko, p. 040 091 0223, sähköposti
sari.vilminko@diak.fi .


Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (yksityinen) *
Sähköpostiosoite
Tietojani saa säilyttää (kk) *

Hakijan perustiedot

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sukupuoli *


Kansalaisuus *
Tutkinnot ja koulutukset
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Suoritetut tutkinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Tutkintonimike, jos muu kuin valikossa mainittu Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suorituksen laajuus op Suoritusyliopisto Suoritumaa
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Muut koulutukset
Koulutuksen nimi Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suoritettu laajuus op Koulutuksen järjestäjä
Työsuhdehistoria

Aiemmat työsuhteet

Työnantaja Tehtävänimike Työskentelytaho Suomi Työskentelytaho ulkomaat Työsuhde alkoi (pvm) Työsuhde päättyi (pvm) Nykyinen voimassa oleva työsuhde Työskentelyn kesto Työtehtävät
Aikaisempi työkokemus alalla
Esimieskokemus

Haettavaan tehtävään liittyvät kysymykset

Kerro lisää työkokemuksestasi, koulutuksestasi ja itsestäsi sekä miksi haet tätä tehtävää.
Mistä sait tiedon työpaikasta ?
Milloin voit aloittaa ko. tehtävässä jos tulet valituksi?
Liitä tähän CV:si