Öppen ansökan/Avoin hakemus

Sökandes basuppgifter
Efternamn *
Förnamn *
Telefon *
E-post *
Till förfogande från och med *
Ansökan innehållande personuppgifter får lagras (månader)
Övrigt, vad?
Intressanta orter

Bilagor
Foto
CV och fritt formulerad ansökan

Kunskaper/Taidot(1=ingen/ei yhtään,2=nöjaktig/tyydyttävä, 3=Bra/Hyvä, 4=utmärkt/erinomainen
 
1
Nybörjare
 
2
Grundläggande kunskap
 
3
God kunskap
 
4
Professionell
 
  1 2 3 4    
Språkkunskap/Kielitaito
   
Svenska/Ruotsi
   
Finska/Suomi
   
Engelska/Englanti
   
Andra språk?/Muu kielet?
   
IT-kunskaper/Tietotekniikkataidot
   
Word
   
Excel
   
PowerPoint
   

Hemadress
Gatuadress
Postnummer
Ort
Personliga uppgifter
Kön
Födelsedatum *
Modersmål
Annat modersmål, vilket?

Examina och examensinriktade studier

Examensnivå Examens namn Lärosäte Inriktningsalternativ Examensår (eller uppskattat) Tilläggsinformation Primär examen

Övrig utbildning och studier

Utbildning Tilläggsinformation Arrangör Startdatum Slutdatum

Arbeterfarenhet

Företag/arbetsgivare Befattning/arbetsuppgift Startdatum Slutdatum Befattningsbeskrivning
Övrigt
Specialkunskaper
Fritidsintressen
Referenser
Varifrån fick du veta om befattningen?

Löneanspråk €/månad. *
Tilläggsinformation