Avoin hakemus

Täydennäthän tähdellä merkityt pakolliset kentät huolellisesti ja liität mukaan hakemuksesi ja cv:si.

Sitralla avautuu satunnaisesti erilaisia työtehtäviä. Mikäli meiltä löytyy osaamistasi ja toiveitasi vastaavaa työtä, josta voisimme keskustella tarkemmin, otamme sinuun yhteyttä.

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoimme yhteiskunnan muutoksia, selvitämme kehitysvaihtoehtoja, teemme kokeiluja, kehitämme toimintamalleja ja tuomme ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. Ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

 

Lomakkeella annettuja tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimi *
Puhelinnumero *
Sähköposti *
Haettava tehtävä
Liitteet

Kotiosoite / Hemadress / Home address

Lähiosoite / Adress / Address *
Postinumero / Postnummer / Zip code *
Kaupunki / Ort / City *

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot / Examina och examensinriktade studier / Degrees and degree-oriented studies

Tutkintoaste / Grad / Degree Tutkintonimike / Grad titel / Degree Title Oppilaitos / Utbildingsinstitution / Educational institution Suuntautumisvaihtoehto / Inriktningar / Major studies Valmistumisvuosi (tai arvioitu) / Examensår (eller uppskattning) / Year of graduation ( or estimate) Lisätiedot / Ytterligare information / Additional information Ensisijainen tutkinto / Primär examen / Primary degree

Muut koulutukset ja opinnot / Andra utbildningar och studier / Other education and studies

Koulutus / Utbilding / Education Lisätiedot / Ytterliga information / Additional information Järjestäjä / Arrangör / Organizer Alkupvm / Startdatum / Begin date Päättymispvm / Slutdatum / End date

 Työkokemus / Arbetserfarenhet / Work experience

Yritys - työnantaja / Företag - arbetsgivare / Company - employer Tehtävä - ammattinimike / Jobb - titel / Assignment - title Alkupvm / Startdatum / Begin date Päättymispvm / Slutdatum / End date Tehtävän sisältö / Arbetsuppgifter / Job description
Haettavaan tehtävään liittyvä työkokemus (vuosina) / Arbetserfarenhet anknuten till tjänsten (år) / Work experience related to the position applied for (years) *

Kielitaito / Språkkunskaper / Language skills

Kieli /Språk / Language Osaamistaso / Kunskapsnivå / Level of competence Lisätiedot (muu kieli) / Tilläggsuppgifter (annat språk) / Additional information (of other languages)

Liitteet / Bilagor / Attachments

CV ja vapaamuotoinen hakemus / CV och fritt formulerad ansökan / CV and Letter of motivation

Erityisosaamiset / Specialkunskaper / Special skills

Suosittelijat / Referenser / References

Muuta / Annat / Additional


Palkkatoive / Löneönskemål / Salary expectation €

*