Assistentti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan