Financial controller

 

Motiveres du af at optimere processer, deltage i forandringsprojekter samt have et selvstændigt ansvar for udarbejdelse af årsregnskaber, budgetter mv.? Har du et ønske om at kombinere din høje faglighed med et uformelt arbejdsmiljø? Så skal du gribe denne enestående mulighed og søge stillingen som financial controller hos AAB.

Vi søger en teoretisk stærk og dedikeret financial controller til AAB’s økonomiafdeling. Afdelingen er kendt for at levere på et fagligt højt niveau. Arbejdsmiljøet hos AAB er uformelt med fokus på individuel trivsel, frihed og ”højt til loftet”. Hele organisationen er præget af en stærk holdånd, hvor gensidig inspiration, respekt og ikke mindst lysten til at lykkes, er til stede. Økonomiafdelingen understøtter organisationen i dens beslutningsprocesser bl.a. ved at udarbejde økonomiske analyser.

Med reference til Afdelingslederen vil du i tæt samarbejde med en veldreven økonomiafdeling på ti medarbejdere være med til at sætte retningen for fremtidens boligadministration i Aarhus.

Du er en god kommunikator, og kan begå dig på alle niveauer af organisationen. Du kan formidle resultaterne og økonomiske problemstillinger på en letforståelig måde til både chefgruppen, organisationsbestyrelsen, beboervalgte og beboere. AAB prioriterer beboerdemokrati højt og sigter målrettet efter et velfungerende samarbejde med beboervalgte og beboere.  
 
Om jobbet

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:

 •          Videreudvikle økonomiafdelingens controlleropgaver
 •           Deltagelse i forretningsudvikling herunder optimering af processer
 •          Sikre og højne fagligheden ved vidensdeling
 •          Udarbejdelse af årsregnskab, budgetter samt forbrugsregnskaber for ca. 20 afdelinger i AAB
 •          Deltage i budget- samt afdelingsmøder, hvor du vil skulle fremlægge budget mv. for afdelingsbestyrelsen samt beboerne.
 •          Være med til at gøre en forskel ved at bruge dine analytiske evner og Excel-kundskaber.

For at kunne lykkes med overstående opgaver og få succes i stillingen, må du have relevant regnskabsteoretisk baggrund for at komme i betragtning.

 •           Du er uddannet revisor, cand.merc.aud., HD, financial controller eller tilsvarende
 •           Du har minimum tre års erfaring
 •           Du er superbruger i Excel

Det er ikke et krav, at du har erfaring fra en almen boligorganisation.

Ser du mulighederne i jobbet, og motiveres du af tanken om, at blive en del af AAB, så vil vi se frem til, at modtage din ansøgning og CV. Ansøg via vores hjemmeside www.aabnet.dk.

 • Ansættelse: hurtigst muligt
 • Ansøgningsfrist: 31. august 2022
 • Vi afholder samtaler løbende
 • 37 timers arbejdsuge

Vi kan tilbyde dig:

 •           Et alsidigt og spændende job med masser af ansvar og selvbestemmelse
 •           Super engagerede kolleger med rig mulighed for sparringbåde fagligt og socialt
 •           Fleksible arbejdstider med god balance mellem arbejde-og privat-/familieliv
 •           Gode løn- og pensionsforhold herunder betalt frokostpause, sundhedsforsikring og andre løngoder.

AAB er en almen boligorganisation, der siden sin stiftelse i 1919 har opført, administreret, vedligeholdt og moderniseret almene boliger. I AAB arbejder vi sammen for at skabe rammerne for de mest attraktive hjem i Aarhus. Det gør vi ved, at yde et højt serviceniveau overfor vores beboere og ved at have boliger af høj kvalitet til en rimelig husleje. Vi er ambitiøse og udvikler os i takt med tidens krav.

AAB administrerer ca. 9000 boliger i Aarhus og omegn og er den største boligorganisation i Aarhus. Vi vægter grøn omstilling højt, så alle vores boligafdelinger er sprøjtefrie og vi leverer grøn energi til beboerne.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Susanne Belter, sbe@aabnet.dk eller mobil 51 32 52 71.

Løn og ansættelsesforhold forhandles med udgangspunkt i overenskomst mellem BL og den relevante faglige organisation. Se mere på www.bl.dk


Du søger stillingen ved at udfylde nedenstående

Basisinformation

Alle felter med * skal udfyldes

Fornavn(e) *
Efternavn *
Telefon, privat *
E-mail, privat *

Ansøgningsdata

Adresse 1 *
Postnummer *
By *

CV & Ansøgning

CV & Ansøgning
*
Andre bilag

Erfaring & Uddannelse

Din seneste erfaring eller uddannelse

Status
Titel / Uddannelsesfelt
Ansættelsestype
Arbejdsgiver / Skole
Er dette din nuværende beskæftigelse?

Andet

LinkedIn profil:
Hvorfra hørte du om denne stilling?

Oplysningsskrivelse til jobansøgere.

Når du søger en ledig stilling hos Arbejdernes Andels Boligforening, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C, CVR-nummer: 41954817, herefter kaldet AAB, skal du være opmærksom på, at vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig, som et naturligt led i rekrutteringen.

I AAB er vi underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de retningslinjer, der er udstedt af Datatilsynet. Overordnet set betyder det, at vi indsamler, opbevarer og vurderer personoplysninger ud fra principperne om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet, som selvfølgelig også gælder, når det drejer sig om en dine oplysninger som jobansøger.

Når vi indsamler og registrerer dine oplysninger, som du har anført i din ansøgning, dit CV og eventuelle andre bilag, sørger vi for, at oplysningerne alene vil være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder eventuelle kommende ledere samt HR-medarbejdere. Vi opbevarer dine oplysninger i vores HR-system, Sympa, som de relevante personer i rekrutteringsprocessen har individuelle adgangskoder til, for at sikre, at udefrakommende personer ikke har mulighed for at få adgang til dine oplysninger. Vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger en legitim interesse.

Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i relevant omfang blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retningslinjer herfor. Du orienteres i så fald om vores behandling af personoplysninger om medarbejdere hos AAB.

Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, medmindre der er særlige forhold, der gør, at vi kan gemme dit ansøgningsmateriale i længere tid. Ovenstående gælder ligeledes for uopfordrede ansøgninger.

Du kan læse mere om AAB’s behandling af dine personoplysninger som jobansøger i vores rekrutteringspolitik, som du finder på vores hjemmeside via følgende link: https://www.aabnet.dk/footer/persondata/.

Jeg har læst og accepteret ovenstående oplysninger vedr. håndtering af mine personlige data.