Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elokuvakeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän/Sámediggi almmuha ohcanláhkái filbmaguovddáža prošeaktabargi mearreáigásaš doaimma/Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllikarttkõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj/Sämitigge almoot uuccâmnáál elleekovekuávdáá proojeektpargee meriáigásii tooimâ

Hakuaika on päättynyt.