Snellmans Köttförädling Ab söker:

Ansökningstiden har gått ut.