Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi puheenjohtajan avustajan tehtävän

Hakuaika on päättynyt.