Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen kielipesäohjaajan tehtävän

Hakuaika on päättynyt. Ohcanáigi lea nohkan.