Pohjoissaamen kääntäjän sijainen vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 1.4.-30.9.2020. Sijaiseksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaalaissa tarkoitetut ehdot. 


Sukunimi *
Etunimet *
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
CV ja vapaamuotoinen hakemus
Rekrytoinnin vastuuhenkilö