Snellmanin Kokkikartano etsii tuotantotyöntekijöitä sesonkityöhön Keravalle.

Avoimia paikkoja on tuotannon keittiössä ja pakkaamossa. Työsuhde on määräaikainen tammikuun 2020 loppuun saakka.

Palkkaus Suomen Elintarviketyöläisten liiton työehtosopimuksen mukaan.

Keittiön työtehtäviin sisältyy ruuan valmistusta, massojen sekoitusta, annostelutyötä, paistoa, pakkaustyötä, erinäisiä omavalvontatarkastuksia, sekä koneiden ja laitteiden pesuja. Keittiössä työskennellään tiimeissä. Työ on fyysisesti raskasta.

Edellytämme työntekijältä:

-        Hygieniapassia

-        Sujuvaa suomen kielen taitoa

-        Hyvää fyysistä kuntoa

-        Oma-aloitteisuutta ja reipasta asennetta

-        Valmiutta vuorotyöhön

Työkokemus suurkeittiö- tai elintarvikealalta on eduksi.

Pakkaamon työtehtäviin sisältyy valmiiden lopputuotteiden pakkausta, kansitusta, holkitusta ja laatikointia sekä prosessin valvontaa omavalvontamittauksilla. Työ on seisomatyötä ja kuormitus on staattista, paljon toistoja. Työskentely tapahtuu viileässä, sillä lämpötila pakkaamossa on +6 C.

Edellytämme työntekijältä:

-        Hygieniapassia

-        Englannin kielen taitoa

-        Oma-aloitteisuutta ja reipasta asennetta

-        Valmiutta vuorotyöhön

Työkokemus elintarviketeollisuuden pakkaustehtävistä on eduksi.

Paikat täytetään sitä mukaa, kun sopivia henkilöitä löytyy.

Mainitsethan hakemuksessasi kummalle osastolle haet.

Työpaikoista herääviin kysymyksiin vastaa HR-assistentti Tiina Lepojärvi, p. 040 8288189 tai email tiina.lepojarvi@kokkikartano.fi  


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelin *
Sähköposti *
Käytettävissä alkaen *
Hakemusta saa säilyttää
Liitteet
Kuva
CV ja vapaamuotoinen hakemus

Henkilökohtaiset tiedot
Syntymäaika
Sukupuoli
Äidinkieli
Muu äidinkieli, mikä?
Kansalaisuus
Muu kansalaisuus, mikä?
Kotiosoite
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot

Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto

Muut koulutukset ja opinnot

Koulutus Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm Lisätiedot

Olen suorittanut seuraavat:

 Muu mikä? esim. ICT liittyvä sertifikaatti

Työkokemus

Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö

Kielitaito

Kieli Osaamistaso Lisätiedot

Miksi olisit sopiva henkilö yritykseemme?
Erityisosaamiset
Suosittelijat yhteystietoineen
LinkedIn profiili (linkki)
Mitä kautta kuulit tehtävästä?
CV ja vapaamuotoinen hakemus

Palkkatoive (ilman euromerkkiä)

Tietosuojalausunto CV:N REKISTERÖINTI

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Täten annat suostumuksesi siihen, että mikä tahansa Snellman-konserniin kuuluva yhtiö sekä sen tytäryhtiöt saavat käsitellä henkilötietojasi CV:si rekisteröinnin yhteydessä ja alla mainitun mukaisesti.

Rekisteröinnin tarkoitus

Snellman-konsernin yhtiöt käsittelevät henkilötietojasi seuraavassa tarkoituksessa:

- tarjotakseen sinulle lisätietoja esimerkiksi vapaista työpaikoista

- rekrytointi- ja valintaprosessien yhteydessä; ja/tai

- muuhun edellä mainittuihin liittyvään tarkoitukseen.

Tietojen saatavuus

Snellman-konsernin yhtiöt käsittelevät niitä henkilötietojasi, jotka annat Snellman-konsernin yhtiöille. Henkilötietosi saatetaan siirtää myös muihin valtioihin Euroopan talousalueen sisällä tai sen ulkopuolelle, esimerkiksi Ruotsiin.

Arkaluontoiset tiedot

Osa antamistasi henkilötiedoista saattaa olla henkilötietolain (523/1999) ja EY:n direktiivin 95/46 mukaan arkaluontoiseksi luokiteltavia. Annat täten suostumuksesi siihen, että Snellman-konsernin yhtiöt saavat käsittelevät kyseisiä tietoja yllä mainitussa tarkoituksessa.

Henkilötietojen säilyttäminen

CV:n rekisteröinnin yhteydessä antamasi tiedot talletetaan valintasi mukaan joko 6 tai 12 kuukautta Snellman-konsernin yhtiön toimesta.

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Snellman-konserniin ja pyytää henkilötietojesi poistamista, mikäli et halua, että henkilötietojasi enää säilytetään.

Mikäli et suostu henkilötietojesi käsittelyyn yllä mainitun mukaisesti, et voi rekisteröidä CV:täsi.