Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen inarinsaamen kääntäjän tehtävän

Ohcanáigi lea nohkan.

Uuccâmäigi lii nuuhâm.

Hakuaika on päättynyt.