Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi pohjoissaamen kääntäjän viran

Ohcanáigi lea nohkan.

Hakuaika on päättynyt.