Open application

Grundinformation
Efternamn *
Förnamn *
Telefonnummer *
E-post adress *
Information om sökande
Tillgänglig fr o m (d.m.yyyy)
Typ av anställning


Arbetstid i timmar

Skiftgång

Jag är intresserad av att arbeta i följande enheterArbetsplatser där jag kan arbeta

Foto

Bifoga ditt personliga brev och CV här

Ansökan kommer att lagras 24 månader

Utbildning 

Utbildningsnivå Examen Högskola/Universitet/Institution Inriktning/Huvudämne Examensår Tilläggsinformation

Andra genomförda utbildningar

Program Utbildningsanvarig Genomförande år Antal år

Erfarenhet av tidigare arbetsgivare

Företag/Arbetsgivare Position/Titel Anställd from (år) Anställd tom (år) Befattningsbeskrivning
Tidigare erfarenheter av liknande/likvärdigt arbete
Andra meriter
Fritidsintressen

Referenser
Löneanspåk

Språk
 
Språkkunskaper
Språkkunskaper
1
Svaga
 
2
Tillfredsställande
 
3
Goda
 
4
Mycket goda
 
5
Utmärkta/modersmål
 
Information
  1 2 3 4 5    
Språkkunskaper
   
Finska
   
Svenska
   
Engelska
   
Danish
   
Litauiska
   
Polish
   
Andra språk