Associate Trainee transaktioryhmään (M&A) kesä 2019

Etsimme opintojen loppuvaiheessa olevaa Associate Trainee -harjoittelijaa toukokuussa 2018 alkavalle harjoittelujaksolle. Harjoittelujakso kestää 4-5 kuukautta, jonka aikana työskentely on kokopäiväistä. Pääset tekemään laaja-alaisesti nuoren avustavan juristin tehtäviä, työskennellen tiiviissä yhteistyössä toimistomme transaktioryhmän kanssa.

Tehtäviisi kuuluvat avustavat toimenpiteet yritys- ja rahoitusjärjestelyiden kaikkiin vaiheisiin liittyen, esimerkiksi oikeudelliset selvitystyöt, tiedonhaut, erilaisten juridisten asiakirjojen laatiminen, yhteydenotot viranomaisiin ja avustaminen oikeudellisten due diligence-tarkastusten tekemisessä.

Transaktioryhmän Associate Traineena menestyksen takaa aito kiinnostus transaktioita ja yhtiöoikeutta kohtaan, sosiaalinen ja avoin asenne, kyky suoriutua vastuullisista työtehtävistä osin itsenäisesti sekä halu oppia ja kehittyä huippujuristiemme ohjauksessa. Työtehtäviesi vaativuustaso kehittyy harjoittelujakson aikana oman ammatillisen kehittymisesi mukaan.

Meillä pääset osaksi dynaamista ja mutkatonta HPP:n porukkaa sekä kehittämään osaamistasi haasteellisten työtehtävien kautta. Sovit hyvin joukkoomme, jos sinulla on mutkaton ja avoin asenne, sopivasti oma-aloitteisuutta ja rutkasti sinnikkyyttä tehtäviä suorittaessasi.

Jos kiinnostuit tehtävästä, täytä 23.12.2018 mennessä alla oleva hakulomake ja liitä mukaan englanninkielinen hakemuksesi, CV ja opintosuoritusote yhtenä liitetiedostona.

Lisää transaktiopraktiikastamme https://www.hpp.fi/palvelut/transaktiot/

Kyselyihin harjoittelujaksosta vastaa HR- ja markkinointiassistentti Anniina Suomi +358 9 474 21, anniina.suomi@hpp.fi


Käsittelemme rekrytointiin liittyviä henkilötietoja oheisen selosteen mukaisesti:

hpp-tietosuojaseloste-rekrytointirekisteri

hpp-attorneys-ltds-privacy-notice-recruitment-data-filing-system

 

Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi *
Puhelin *
Sähköposti *
Käytettävissä alkaen *
Hakemusta saa säilyttää myös muita hakuja varten 6 kk:n ajan *


Henkilökohtaiset tiedot
Syntymäaika *
Sukupuoli *
Äidinkieli *
Muu äidinkieli, mikä?
Kotiosoite
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot

Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Asianajaja

Työkokemus

Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Alan työkokemus yhteensä *
Miksi olisit sopiva henkilö yritykseemme?
Muuta
Erityisosaamiset
Suosittelijat
LinkedIn profiili (linkki)
Mitä kautta kuulit tehtävästä?
CV ja vapaamuotoinen hakemus

KIELITAITO
 
Osaamistaso
Osaamistaso
A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.
 
A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.
 
B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.
 
B2
Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
 
C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.
 
C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.
 
Lisätiedot
  A1 A2 B1 B2 C1 C2    
   
Suomi
   
Ruotsi
   
Englanti
   
Ranska
   
Saksa
   
Venäjä
   
Muut kielet, mitkä?