Asiantuntija Helsinkiin

Haemme nyt Diakin Helsingin-kampukselle  

asiantuntijaa 

määräaikaiseen tehtävään ajalle 6.10.2022-31.12.2024. 

Asiantuntijan tehtävänä on tukea ja koordinoida Digivisio 2030 -työhön liittyvää toiminnallista muutosta ja muutosjohtamisen prosessia sekä kehittää Diakin verkkototeutusten opetusteknologisia ratkaisuja. Asiantuntija toimii korkeakoulun ylimmän johdon tuella ja Digivisio-ohjausryhmän ohjauksessa. 

Digivisio 2030 -hankkeessa (https://digivisio2030.fi) kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja jossa jokainen voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa. 

Asiantuntija toimii Digivisio 2030 –hankkeen muutoskoordinaattorina Diakissa. Hän mm. vastaa Diakin digivisiotyön muutosjohtamisen suunnitelman edistämisestä, huolehtii Digivision ajantasaisen tiedon välittämisestä korkeakoulun päätöksentekoa varten ja edustaa Diakia muutoskoordinaattoreiden Digivisio 2030 -verkostossa. Digivisioon liittyvien tehtävien lisäksi hän osallistuu Diakin verkkototeutusten kehittämiseen opetusteknologisena asiantuntijana.  

 

Sinulla on 

  • soveltuva korkeakoulututkinto 

  • strateginen ajattelutapa ja muutosmyönteisyyttä sekä valmiuksia muutoksen johtamiseen ja hallinnointiin korkeakouluyhteisössä 

  • asiakas- ja palvelulähtöistä ymmärrystä digitaalisten oppimisympäristöjen teknologiasta sekä ICT-ratkaisuista osana koulutusorganisaation kokonaisuutta 

  • projektipäällikkökokemusta tai muuten osoitettavissa olevia erinomaisia valmiuksia projektin tavoitteelliseen ja tulokselliseen vetämiseen 

 

Tehtävässä menestyäksesi 

  • olet tiimipelaaja, jolta töiden organisointi sekä suunnittelu sujuvat luontevasti 

  • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä työskennellä sujuvasti erilaisissa verkostoissa 

  • olet joustava, uudistamiskykyinen ja ratkaisukeskeinen muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Tarjoamme sinulle haastavan ja mahdollisuuksia täynnä olevan tehtäväkentän valtakunnallisessa ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtaja, Johanna Lammi, p. 050 434 7300, perjantaina 23.9. klo 11–12 ja tiistaina 27.9. klo 15–16 

Haethan tehtävään viimeistään 2.10.2022.


Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (yksityinen) *
Sähköpostiosoite *

Hakijan perustiedot

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sukupuoli *


Kansalaisuus *
Tutkinnot ja koulutukset
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Suoritetut tutkinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suorituksen laajuus op Oppilaitos Suoritusmaa
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Muut koulutukset
Koulutuksen nimi Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suoritettu laajuus op Koulutuksen järjestäjä
Työsuhdehistoria

Aiemmat työsuhteet

Työnantaja Tehtävänimike Työsuhde alkoi (pvm) Työsuhde päättyi (pvm) Nykyinen voimassa oleva työsuhde Työskentelyn kesto Työtehtävät
Aikaisempi työkokemus alalla
Esimieskokemus

Haettavaan tehtävään liittyvät kysymykset

Kerro lisää työkokemuksestasi, koulutuksestasi sekä itsestäsi. Kerro myös miksi haet juuri tätä tehtävää.
Milloin voit aloittaa tehtävässä?
Palkkatoive
Liitteet: CV ja mahdollinen hakemuskirje
Mistä sait tiedon työpaikasta ?