Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi TOIMISTOSIHTEERIN määräaikaisen tehtävän

Hakuaika on päättynyt.