Väestöliitto hakee markkinointiviestinnän harjoittelijaa