Personliga uppgifter
Efternamn *
Förnamn *
Postadress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer *
E-postadress *
Kön *
Bifoga dina ansökningshandlingar här (CV, ansökan).

Studentår
Boendeort
Skola
Elevkår
Uppdrag i elevkåren
Uppdrag inom Sveriges Elevkårer
Gymnasieutbildning
Eventuell högskole- eller universitetsutbildning:
Andra relevanta erfarenheter:
Genom att fylla i formuläret accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att presenteras i valbilagan inför Årsmöte19.