Ejendomsfunktionær med grønne fingre

Som ejendomsfunktionær er du en del af den daglige drift og vedligeholdelse af boligafdelingerne i vores serviceområde Vest. Hos os får du glade kolleger, god stemning og afvekslende opgaver.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Har du erfaring med vedligeholdelse af udearealer og et solidt kendskab til beplantning, er det et plus.

Dine hovedopgaver er:

  • Vedligeholde og pleje afdelingens grønne områder og øvrige arealer
  • Kan arbejde selvstændigt og får opgaver afsluttet 
  • Sørge for affaldshåndtering og renholdelse af områdets fællesarealer
  • Gerne erfaring fra lignende job.

Som person er du venlig og imødekommende, og du fungerer godt i teams. Du har lyst til at udføre et servicejob og trives med den daglige kontakt til vores beboere.

AAB er en almen boligorganisation med ca. 9.000 boliger i Aarhus og omegn. Vi har i alt ca. 160 ansatte fordelt på administration og drift. I Driften har vi fire Servicecentre som er centrum for de daglige driftsopgaver. 

I AAB har vi fire Servicecentre, Midt, Vest, Syd og Nord, som er det daglige omdrejningspunkt for boligafdelingernes service og kontakt med AAB. Servicecenteret leverer service inden for fx renholdelse, indvendig og udvendig vedligeholdelse, syn af boliger og beboerservice. Alle vores boligafdelinger er sprøjtefrie og beboerne får leveret grøn energi.

Du vil blive en del af Servicecenter Vest, der servicerer ca. 2.000 lejemål placeret forskellige steder i Aarhus. Servicecenterets drift er inddelt i teams med en teamleder, hvorfra de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver fordeles mellem jer.

Vi tilbyder bl.a. pensionsordning og sundhedsforsikring. 

AAB arbejder med tre kerneværdier ærlighed, fællesskab og bevægelse som danner rammen om den service vi yder og den måde vi samarbejder på. Læs mere om vores værdier på www.aabnet.dk. 

Tiltrædelses snarest. Vi indkalder løbende til samtaler.

Løn og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem BL og ESL. Se mere på www.bl.dk

Kontaktperson: Serviceleder Maibritt Sørensen tlf.: 71708958

Bemærk: Vi modtager kun ansøgninger gennem www.aabnet.dk


Du søger stillingen ved at udfylde nedenstående

Basisinformation

Alle felter med * skal udfyldes

Fornavn(e) *
Efternavn *
Telefon, privat *
E-mail, privat *
Ansættende leder

Adresse 1 *
Postnummer *
By *

CV & Ansøgning

CV & Ansøgning
*
Andre bilag

Erfaring & Uddannelse

Din seneste erfaring eller uddannelse

Status
Titel / Uddannelsesfelt
Ansættelsestype
Arbejdsgiver / Skole
Er dette din nuværende beskæftigelse?

Andet

LinkedIn profil:
Hvorfra hørte du om denne stilling?

Oplysningsskrivelse til jobansøgere.

Når du søger en ledig stilling hos Arbejdernes Andels Boligforening, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C, CVR-nummer: 41954817, herefter kaldet AAB, skal du være opmærksom på, at vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig, som et naturligt led i rekrutteringen.

I AAB er vi underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de retningslinjer, der er udstedt af Datatilsynet. Overordnet set betyder det, at vi indsamler, opbevarer og vurderer personoplysninger ud fra principperne om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet, som selvfølgelig også gælder, når det drejer sig om en dine oplysninger som jobansøger.

Når vi indsamler og registrerer dine oplysninger, som du har anført i din ansøgning, dit CV og eventuelle andre bilag, sørger vi for, at oplysningerne alene vil være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder eventuelle kommende ledere samt HR-medarbejdere. Vi opbevarer dine oplysninger i vores HR-system, Sympa, som de relevante personer i rekrutteringsprocessen har individuelle adgangskoder til, for at sikre, at udefrakommende personer ikke har mulighed for at få adgang til dine oplysninger. Vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger en legitim interesse.

Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i relevant omfang blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retningslinjer herfor. Du orienteres i så fald om vores behandling af personoplysninger om medarbejdere hos AAB.

Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, medmindre der er særlige forhold, der gør, at vi kan gemme dit ansøgningsmateriale i længere tid. Ovenstående gælder ligeledes for uopfordrede ansøgninger.

Du kan læse mere om AAB’s behandling af dine personoplysninger som jobansøger i vores rekrutteringspolitik, som du finder på vores hjemmeside via følgende link: https://www.aabnet.dk/footer/persondata/.

Jeg har læst og accepteret ovenstående oplysninger vedr. håndtering af mine personlige data.