Väestöliitto ja Turun yliopisto hakevat ikääntyneiden ihmisten pari- ja perhesuhteiden väitellyttä tutkijaa. We are hiring a post doc or senior researcher to study couple and family relations in older age.