Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön määräaikainen suunnittelija

Ohcanáigi lea nohkan.

Uuccâmäigi lii nuuhâm.

Hakuaika on päättynyt.