Yliopettaja/lehtori, ruokamatkailu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, ICT, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.

Haaga-Helian runsaat 11 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee noin 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

Haemme nyt Helsinkiin
ruokamatkailuun erikoistunutta yliopettajaa / lehtoria
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Työ sisältää opetustehtäviä liittyen ruokaan matkailuliiketoiminnan osana, tutkimus-ja kehittämismenetelmien opetusta ja opinnäytetöiden ohjaamista restonomi AMK- ja YAMK-koulutuksissa. Työ sisältää laajaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, ja erityisesti Hungry for Finland hankekokonaisuuden jatkokehittämistä. Lisäksi tehtävänkuvaan voi kuulua mm. yrityskoulutuksia, koulutusviennin toimeksiantoja sekä osallistumista TKI-hanketoimintaan.

Etsimämme henkilö omaa monipuolisen työkokemuksen ruokamatkailun kehittämisestä niin yritysten kuin laajempien alueiden tasolla. Hän ymmärtää niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakasprofiilien toiveet, tarpeet ja ostokäyttäytymisen, ja pystyy tukemaan ruokamatkailun tuotteistamista. Henkilöllä on vahva käytännön työkokemus alan asiantuntijatehtävistä, mutta hän hallitsee myös matkailualan ajantasaisen teoreettisen viitekehyksen.

Haettava henkilö haluaa olla vaikuttamassa suomalaisen ruokamatkailun kehittämiseen, olla mukana kehittämässä uusia opetussisältöjä, ja hän kokee restonomi-opiskelijoiden työelämävalmiuksien syventämisen olevan lähellä sydäntään. Hän on rohkea suunnannäyttäjä, joka hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuudet ruokamatkailun saralla, on kansainvälisesti verkostoitunut ja operoi sujuvasti englanniksi. Kansainvälinen kokemus alan työtehtävistä katsotaan eduksi.

Rekrytoimme tehtävään soveltuvimman hakijan joko yliopettajaksi tai lehtoriksi, riippuen siitä täyttyvätkö soveltuvuusehdot.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (yliopettajalta lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa), vahvaa alan työelämäkokemusta, pedagogista pätevyyttä tai sen suorittamista sovitussa ajassa sekä kykyä opettaa englannin kielellä. Opettajakokemus ammattikorkeakoulusta lasketaan eduksi.

Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Työsuhteen ehtojen osalta noudatamme yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä saat maanantaina 23.5. klo 16-17 järjestettävässä webinaarissa, ilmoittaudu mukaan!

Hae tehtävää viimeistään 31.5.2022. Liitä hakemukseesi CV.


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelin *
Sähköposti *
Käytettävissä alkaen *
Hakemusta saa säilyttää (kk) *
Kuva

Syntymäaika *
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sukupuoli *
Kansalaisuus *
Muu kansalaisuus
Maanosa (kansalaisuudeltaan ei-suomalaiset)

Tietosuojaselosteemme mukaisesti henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tässä selosteessa kuvattuun tarkoitukseen. Täyttämällä ja lähettämällä hakulomakkeen annan luvan käsitellä hakulomakkeessa antamiani tietoja hakuprosessiin liittyen. Tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan tästä.

Hyväksyn, että antamani tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. *

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot

Tutkintoaste Tutkinnon suoritusmaa Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Muut merkittävät opinnot ja kurssit

Työkokemus

Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Erityisosaamisesi hakemaasi tehtävään liittyen
Mistä sait tiedon työpaikasta / Haaga-Heliasta työnantajana?
CV ja vapaamuotoinen hakemus
Suosittelijat

Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu *
Oppilaitos ja suoritusaika (kk/vvvv)
Suoritusaste
Lisätietoja opettajan pedagogisista opinnoista
Voitko opettaa englannin kielellä?

Digitaidot

Kielitaito