Projektikoordinaattori Prikka kiertoon -hankkeeseen

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Se osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen. Diakin kampukset sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa ja noin 250 työntekijää.

 

Haemme Prikka kiertoon - työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishankkeeseen

projektikoordinaattoria

määräaikaiseen tehtävään 1.4.2021-31.5.2023 väliselle ajalle.

ESR-rahoitteisen hankkeen keskiössä on hävikkiruoan logistiikkaprosessien, tilaus-toimitusketjun sekä digitaalisten ratkaisuiden kehittäminen. Toiminta tarjoaa erilaisia sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksia työelämän ulkopuolella, haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville oululaisille. Hankkeella edistetään kohderyhmiin kuuluvien työkykyisyyttä, hyvinvointia ja voimavaroja sekä tehostettua ura- ja koulutusohjausta. Hanke tarjoaa osallisuutta edistävää vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta vahvistaa kaupunkilaisten hyvinvointia.  

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, ja osatoteuttajat Diakonia-ammattikorkeakoulun ohella ovat Oulun kaupunki, Oulun Diakonialaitoksen säätiö ja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Hankkeen toiminta keskittyy Oulun Hiukkavaaran alueelle.

Hanke toteutetaan työpakettien avulla ja Diak vastaa työpaketista 3. Toiminnan tulosten arvioiminen ja toiminnan kehittäminen. Toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa hyödynnetään erilaisia laadullisia ja määrällisiä mittareita. Saadun palautteen pohjalta toimintaa suunnataan, kohdennetaan ja kehitetään yhteistyössä kohderyhmään kuuluvien ja eri sidosryhmien kanssa. Yhteiskehittämisessä hyödynnetään esimerkiksi työpajatyöskentelyä. Toiminnan arvioimisessa hyödynnetään muun muassa Diakissa kehitettyä 3X10D elämäntilannemittarin laajennettua versiota, jolloin henkilön elämäntilanteen kartoittamisen lisäksi kootaan tietoa myös hänen saamastaan palvelusta. Tulosten ja toimivien käytäntöjen jakaminen tapahtuu yhteistyössä muiden osatoteuttajien kanssa.

Projektikoordinaattori vastaa Diakin osatoteutuksesta eli erityisesti em. arvioinnin työpaketista.  Koordinaattorin tehtäviä ovat hankkeen tulosten arviointisuunnitelman tekeminen, arvioinnin mittareiden laatiminen ja niiden linkittäminen osaksi muiden työpakettien arviointia. Projektikoordinaattori osallistuu myös muiden työpakettien toimintaan, yhteiskehittämiseen ja hankkeen viestintään yhteistyössä muiden projektikoordinaattoreiden kanssa.

Sinulla on:

·       soveltuva korkeakoulututkinto

·       asiantuntemusta hankkeiden ja palvelujen arvioinnista, vaikuttavuudesta ja vaikutusten osoittamisesta

·       kokemusta hanketyöstä ja hankkeiden koordinoinnista

·       kehittämisosaamista

·       hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja haastavan tehtäväkentän hanketyöhön laajassa valtakunnallisessa verkostossa. Lisätietoa tehtävästä antaa kehityspäällikkö Ilse Vogt, ilse.vogt@diak.fi, p. 040 5092538. pe 26.2. klo 9.00–11.00 ja ke 3.3. klo 9.00-11.00.

Haethan tehtävään 14.3.2021 mennessä


Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelinnumero (yksityinen) *
Sähköpostiosoite

Hakijan perustiedot

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sukupuoli *


Kansalaisuus *
Tutkinnot ja koulutukset
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Suoritetut tutkinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suorituksen laajuus op Oppilaitos Suoritusmaa
Muuta kirjatessasi opintoviikot opintopisteiksi.
Muut koulutukset
Koulutuksen nimi Suorituspvm (pp.kk.vvvv) Suoritettu laajuus op Koulutuksen järjestäjä
Työsuhdehistoria

Aiemmat työsuhteet

Työnantaja Tehtävänimike Työsuhde alkoi (pvm) Työsuhde päättyi (pvm) Nykyinen voimassa oleva työsuhde Työskentelyn kesto Työtehtävät
Aikaisempi työkokemus alalla
Esimieskokemus

Haettavaan tehtävään liittyvät kysymykset

Kerro lisää työkokemuksestasi, koulutuksestasi sekä itsestäsi. Kerro myös miksi haet juuri tätä tehtävää.
Milloin voit aloittaa tehtävässä?
Palkkatoive
Liitteet: CV ja työnäytteet
Mistä sait tiedon työpaikasta ?