Hej!
Är du intresserad av en praktikplats på Tysk-Svenska Handelskammaren? Då har du hamnat helt rätt! Tänk gärna på att vi inte tar emot för ett referendariat innan du laddar upp dina ansökningshandlingar!

Market Entry & Business Development
Mässor
Miljörapportering (Malmö)
Redovisning
Skatt
Communications, Members & Events
Tyska Turistbyrån

OBS: Vi erbjuder inga praktikplatser på avdelningarna Juridik, Adminstration eller Lönetjänster!

Fyll i frågeformuläret och avsluta med att skicka in din ansökan.
Alla fält markerade med * måste fyllas i. Vi kommer att be dig att ladda upp ett motivationsbrev och CV. Det är därför bra om du har dessa filer klara och tillgängliga innan du börjar registrera dina uppgifter.
All ifylld information behandlas strängt konfidentiellt.Hej!
Sind Sie an einem Praktikum bei der Deutsch-Schwedischen Handelskammer interessiert? Dann sind Sie hier genau richtig. Bitte beachten Sie, dass wir keine Referendare (m/w/d) entgegennehmen!


Market Entry & Business Development
Messen
Umweltreporting (Malmö)
Steuern
Communications, Members & Events
Finanzbuchhaltung
Tyska Turistbyrån

In den Bereichen Recht, Verwaltung sowie Löhne & Gehälter werden keine Praktikums- oder Referendariatsplätze angeboten.

Füllen Sie bitte den untenstehenden Fragebogen aus und bestätigen Sie abschließend Ihre Angaben.
Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Wir werden Sie bitten, einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben hochzuladen. Haben Sie diese Unterlagen gern zur Hand, sobald Sie mit der Registrierung beginnen. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

 


Förnamn *
Efternamn *
E-post
CV och motivationsbrev* (OBS! Glöm ej att spara dina bilagor innan du skickar iväg ansökan!)

Vänligen kryssa i avdelningarna som du vill praktisera i - du kan kryssa i flera. *Datakunskaper
 
Nuvarande nivå
Nuvarande nivå
0
Inga kunskaper
 
1
Grundläggande kunskaper
 
2
Goda kunskaper
 
3
Mycket goda kunskaper
 
Kommentarer
  0 1 2 3    
System och mjukvaror
   
Ekonomi-mjukvaror (vänliga specificera, t.ex. Skatt, Ekonomi, Bokslut, HKU m fl)
   
CRM-system (vänligen specificera)
   
CMS-system (vänligen specificera)
   
MS Office paketet
   
Bildbearbetningssystem (vänligen specificera)
   
SharePoint
   
Andra program (vänligen specificera)
   

Språkkunskaper
 
Nuvarande nivå enligt europeisk språkskala
Nuvarande nivå enligt europeisk språkskala
Inga
 
A1
 
A2
 
B1
 
B2
 
C1
 
C2
 
Kommentarer
  Inga A1 A2 B1 B2 C1 C2    
Språk
   
Tyska
   
Svenska
   
Engelska
   
Annat språk
   

Samtyckesförklaring *