Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos ja vaativan erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yli kymmenellä paikkakunnalla. Tehtävämme on tarjota ammatillista ja valmentavaa koulutusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen, sekä kouluttaa ja tukea myös muita heidän kanssaan työskenteleviä.

Opiskelijoiden tuen tarve voi liittyä moniin erilaisiin asioihin. Kun opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, tekeminen on käytännönläheistä ja ryhmät ovat pieniä, syntyy hienoja tarinoita kasvamisesta, itsenäistymisestä ja ammattitaidosta. Meidän tavoitteemme on saada opiskelijat loistamaan niin elämässä kuin työelämässä, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on taitava ja sitoutunut moniammatillinen henkilöstömme.

Olisitko sinä yksi meistä?

Haemme koulunkäynnin -ja asumisenohjaajaa Pieksämäelle

Koulunkäynnin -ja asumisenohjaaja työskentelee oppilaitoksen asuntolassa. Koulunkäynnin -ja asumisenohjaajan keskeisenä tehtävänä on opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen, opiskelijan opintojen ja asumisen tukeminen sekä ennaltaehkäisevä työ.

Tehtävään kuuluu opiskelijan arjen ja itsenäistymistaitojen tukeminen ja ylläpitäminen sekä opiskelijan mielekkään vapaa-ajan ja harrastusten suunnitteleminen yhdessä opiskelijan kanssa sekä ohjaustyö.

Työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijoihin ja huoltajiin sekä osallisuuden tukeminen.

Työ edellyttää laaja-alaista nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon tai sosiaalialan koulutus.

Työ on kokoaikatyötä, jossa viikkotyöaika on 38h 15min.Työ on vuorotyötä painottuen iltavuoroihin sekä yövuoroihin. Viikonloppuisin asuntola on suljettuna.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn erityisnuorten parissa.

Meitä spesialaisia yhdistää aito välittäminen ja sitoutuminen, rohkea erilaisuuden arvostaminen sekä tietty tekemisen mutkattomuus. Haluamme yhdessä mahdollistaa niin opiskelijoiden kuin toistemme loistamisen, joten jos ajatus viehättää, pistä hakemus tulemaan!

Palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa noudatamme Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta ja työsuhteen alussa noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Työn aloitus 26.10.2020

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoa tehtävästä antaa palvelupäällikkö Sirpa Hahtala, p. 040 713 3948, sirpa.hahtala@spesia.fi

Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 27.9.2020 mennessä.


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Kutsumanimi
Puhelin *
Sähköposti *
Käytettävissä alkaen (p.k.vvvv) *
Hakemusta saa säilyttää myös muita hakuja varten.
Liitteet
Kuva
CV ja vapaamuotoinen hakemus

Olet hakemassa työpaikkaa Ammattiopisto Spesiasta. Rekrytoinnin tapahduttua siirtyvät työpaikan saaneen henkilötiedot suoraan työntekijätiedoiksi työsopimukseen ja sähköiseen henkilöstöhallintojärjestelmäämme. Rekrytointiprosessin aikana tietoja pääsevät näkemään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä hoitamiseksi siihen oikeus. Rekrytointihaastattelujen aikana tehdään mahdollisia kirjauksia haastattelun aikana esille tulleista asioista. Hakemuksia liitetietoineen säilytetään kuusi kuukautta. Tarkemmat tietosuojaselosteet löytyvät Spesian kotisivuilta.

Henkilökohtaiset tiedot

Syntymäaika (p.k.vvvv) *
Sukupuoli
Äidinkieli
Muu äidinkieli, mikä?

Kotiosoite

Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Opiskelen vielä / Opiskeluni ovat kesken

Lisätietoa opintoihini liittyen
Muut koulutukset ja opinnot
Koulutus Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm Lisätiedot
Työluvat ja sertifikaatit
Lupa Suorituspvm Myöntäjä Viimeinen voimassaolopäivä
Työkokemus
Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Ajokorttiluokka

Auto käytettävissä

Muuta
Erityisosaamiset
Suosittelijat
Suosittelijan nimi Suosittelijan titteli Suosittelijan yritys Sähköpostiosoite Puhelinnumero Lisätietoa suosittelijasta
Mistä sait tiedon työpaikastamme?

Palkkamuoto
Palkkatoive €
Palkkatoivomuksen lisätiedot