Ympäristösihteerin viransijaisuus

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi

YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN ajalle 10.8.2020 – 31.8.2024.

Ympäristösihteerin tehtävänä on hoitaa ympäristönhoitoon ja maankäyttöön liittyviä asioita. Tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 b §:n mukaan. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, ympäristöasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä riittävä englannin kielen taito. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV-II mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2518,95 – 2625,08 euroa/kk). Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.7.2020 mennessä linkin kautta:

 

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be6207bf

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040-7262688. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 17.6.2020 Saamelaiskäräjät

**********    

Sámediggi almmuha ohcanláhkai

BIRASČÁLLI VIRGESADJÁSAŠVUOĐA áigodahkii 10.8.2020 – 31.8.2024.  

Birasčálli bargun lea dikšut birasfuolaheapmái ja eanageavaheapmái gullevaš áššiid. Barggut mearrašuvvet Sámedikki bargoortnega 26 b  §:a mielde. Seađavuđđosaš gelbbolašvuohtagáibádussan lea barggu eaktudan skuvlejupmi ja lassin gáibiduvvo sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Barggu ceavzilis dikšuma ovddidit heivvolaš allaskuvladutkkus, birasáššiid ja hálddahusbargguid dovdan sihke doarvái buorre eaŋgalsgiela dáidu. Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV-II mielde (vuođđobálká almmá lasiid haga 2518,95 – 2625,08 euro/mb). Virggi deavdimis čuvvojuvvo guovtti mánotbaji geahččalanáigi. Ohcamušaid čuvvosiiguin galgá doaimmahit sámedikki čállingoddái 15.7.2020 rádjai čujuhusas

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be6207bf

Lassidieđuid barggus addá hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi tel. 040-7262688.  Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi

Anáris 17.6.2020 Sámediggi

********* 

Sämitigge almoot uuccâmnáál

 PIRÂSČÄLLEE VIRGESAJASŠVUOĐ ááigán 10.8.2020 – 31.8.2024.

Pirâsčällee pargon lii hoittáđ pirâstipšomân já eennâmkevttimân lohtâseijee aašijd. Pargoh miärášuveh Sämitige pargo-oornig 26 b § mield. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuođâvátámâššân lii pargo vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš ollâškovlâtuđhos, pirâsaašij já haaldâtlij pargoi tubdâm sehe kelijdeijee eŋgâlâskielâ táiđu. Pälkki miärášuvá sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuođâtääsi IV/IV-II mield (vuáđupälkki losijttáá 2518,95 – 2625,08 eurod/mp). Virge tevdimist lii kuevti mánuppaje keččâlemäigi. Ucâmušâid lahtosijdiskuin kalga toimâttiđ sämitige čäällimkoodán 15.7.2020 räi čujottâsân

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be6207bf

Lasetiäđuid pargoost addel haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040-7262688. Sämitige tooimân puáhtá uápásmuđ nettičujottâsâst www.samediggi.fi

Anarist 17.6.2020 Sämitigge

*********  

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti

PIRRÕSPIISAR VEE´RJSÂJJÕSVUÕĐ äigga 10.8.2020 – 31.8.2024.

Pirrõspiisar tuâjjan lij håiddad pirrõshoiddu da mäddâânnmõ´šše kuulli aa´ššid. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 b § mieʹldd. Šiõttõsvuâđđli´žžen ââ´ntemõõlǥtõssân lij tuâj oudldem škoou´l’jummuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâj o´nnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudâs ve´ǩǩe suåppi õllškooultu´tǩǩõs, pirrõsaa´šši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš da ri´jttjeei eŋgglõsǩiõl silttummuš. Pä´lǩǩummuš meä´rtââvv Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/IV-II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin 2518,95 – 2625,08 eu´rred/mp). Veʹrǧǧsâjjõsvuõđ tiuddummšest jää´ǩǩtet kuei´t mannu ǩiččlõddâmääi´j. Ooccmõõžžid mie´lddõõzzineez âlgg vuõltteed Sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 15.7.2020 räjja addrõ´sse:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be6207bf

Lââ´ssteâđaid tuâjast oudd vaaldšemšuurmõs Pia Ruotsala-Kangasniemi te´l. 040-7262688. Sää´mtee´ǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interne´ttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 17.6.2020 Sää´mte´ǧǧ


Hakijan perustiedot

Sukunimi *
Etunimet *
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Käytettävissä alkaen *
Hakemusta saa säilyttää (kk)
CV ja vapaamuotoinen hakemus

Henkilökohtaiset tiedot
Syntymäaika *
Sukupuoli
Äidinkieli
Muu äidinkieli, mikä?
Kotiosoite
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Muut koulutukset ja opinnot
Koulutus Lisätiedot Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm
Työkokemus
Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Muuta
Erityisosaamiset
Suosittelijat
Mitä kautta kuulit tehtävästä?