Harjoittelijaksi tai kesätöihin Sitraan?

Oletko kiinnostunut harjoittelupaikasta tulevaisuustalo Sitrassa? Etsitkö kesätyötä?
Sitralla on tarjota satunnaisia harjoittelu- tai kesätyöpaikkoja. Mikäli meiltä löytyy osaamistasi ja toiveitasi vastaavaa työtä, josta voisimme keskustella tarkemmin, otamme sinuun yhteyttä.

 

Tutustu tulevaisuustalo Sitraan osoitteessa www.sitra.fi.

Täydennäthän tähdellä merkityt pakolliset kentät huolellisesti ja liität mukaan hakemuksesi ja cv:si.

 

Lomakkeella annettuja tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Hakijan perustiedot
Sukunimi *
Etunimi *
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Käytettävissä alkaen (p.k.vvvv)
Haettava tehtävä
Liitteet

Kotiosoite / Hemadress

Lähiosoite / Gatuadress *
Postinumero / Postnummer *
Postitoimipaikka / Postanstalt *

Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot / Examina och examensinriktade studier

Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto

Muut koulutukset ja opinnot / Andra utbildningar och studier

Koulutus Lisätiedot Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm

 Työkokemus / Arbetserfarenhet

Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Haettavaan tehtävään liittyvä työkokemus (vuosina) / Arbetserfarenhet anknuten till tjänsten (år) *

Kielitaito / Språkkunskaper

Kieli /Språk Osaamistaso / Kunskapsnivå Lisätiedot (muu kieli) / Tilläggsuppgifter (annat språk)

Liitteet / Bilagor

CV ja vapaamuotoinen hakemus / CV och fritt formulerad ansökan

Erityisosaamiset / Specialkunskaper

Suosittelijat / Referenser

Muuta / Annat


Palkkatoive € / Löneönskemål

*