Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Hakuaika on päättynyt 14.2.2022.