Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, ja se kestää aluksi 30.6.2023 saakka, ja mahdollisesti sen jälkeenkin. Toimipaikka on Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Viransijaisuuden työaika on sopimuksen mukaisesti 60–100 % kokonaistyöajasta.

Oppimateriaalisihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 40 §:ssä.

***

Sámediggi almmuha ohcan láhkai oahppamateriálačálli virgesadjásašvuođa

 

Virgesadjásašvuohta álgá soahpamuša mielde nu jođánit go vejolaš ja joatkašuvvá 30.6.2023 rádjai ja vejolaččat dan maŋŋelge. Doaibmabáiki lea Sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris. Virgesadjásašvuođa bargoáigi lea soahpamuša mielde 60–100 % ollislaš bargoáiggis. 

***

Sämitigge almoot uuccâmnáál oppâmateriaalčällee virgesajasâšvuođâ

Virgesajasâšvuotâ álgá sopâmuš mield nuuvt jotelávt ko máhđulâš, já tot pištá 30.6.2023 räi, já máhđulávt ton maŋa-uv. Toimâsaje lii Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist, Anarist. Virgesajasâšvuođâ pargoäigi lii sopâmuš miäldásávt 60–100 % olespargoääigist.


Hakijan perustiedot

Sukunimi *
Etunimet *
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Käytettävissä alkaen *

Liitteet

CV ja vapaamuotoinen hakemus